Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor deze geweldige nieuwe club. Je kunt je nog tot en met 17 augustus (as. vrijdag) opgeven, daarna is de inschrijving gesloten.

There are only a few spots available for this new and exciting club. August 17th is the last day to sign up, after that the sign ups are closed.

English text below

De Pindrum Club 2018-2019 – alleen verkrijgbaar bij De Handwerk Boetiek

Wij zijn ongelooflijk blij en trots dat we onze allernieuwste, exclusieve club kunnen aankondigen. Vanaf september 2018 starten we met de Pindrum Club 2018-2019. Elke drie maanden ontvang je een pakket met een exclusief patroon van La D Da, Heartstring Samplery, Plum Street Samplers en Blackbird Designs. De patronen zijn zo ontworpen dat je ze allemaal kunt afwerken als een pindrum (speldentrommeltje).  Hieronder zie je mijn pindrum van het patroon Lovely Letters van La D Da. Ik heb mijn initialen geborduurd en daar een pindrum van gemaakt.

Aan het einde van deze serie heb je dus vier van deze schattige speldenkussentjes in je collectie. Ik vind deze vorm van afwerken zo leuk. Het is helemaal iets anders en nog bruikbaar ook. Bovendien ben je dan de trotse bezitter van vier exclusieve patronen.

Wat kun je verwachten?

Elk kwartaal ontvang je een compleet pakket: het patroon, alle materialen om het te borduren én de chenille/velveteen die je nodig hebt voor de afwerking. We gebruiken voor alle patronen een 14 draads handgeverfde stof van Weeks Dye Works en alle patroontjes borduur je met handgeverfd garen. Daarnaast krijg je bij het eerste patroon een uitgebreide beschrijving van hoe je het borduurwerkje afwerkt als pindrum.

De pakketjes kosten € 45,00-€ 50,00 per stuk, dit is inclusief verzending binnen Nederland, voor verzending naar het buitenland berekenen we de gemaakte kosten. Alle pakketjes worden als brievenbuspakketje verstuurd.

We beginnen in september met een patroon van La D Da, daarna volgt in december een patroon van Heartstring Samplery, vervolgens in maart het patroon van Plum Street Samplers en tot slot ontwerpt Blackbird Designs het patroon van juni. Deze patronen zijn exclusief ontworpen voor De Handwerk Boetiek en kun je nergens anders krijgen. We hebben de eerste twee patronen al gezien en zijn superenthousiast.

Wat moet je doen?

Als je je opgeeft voor de club, ontvang je de pakketjes in de laatste week van de maand. In december versturen we de pakketjes wat eerder met het oog op de feestdagen. Je kunt je alleen opgeven voor de gehele club, het is niet mogelijk om afzonderlijke pakketjes te bestellen. In de eerste week van de maand mailen we de kosten door voor het pakket en de betaling moet voor de 10e van de maand binnen zijn. Met je inschrijving ga je dus ook de verplichting aan om deze vier exclusieve pakketjes af te nemen.

Je kunt je via het bestelformulier opgeven:
www.dehandwerkboetiek.nl/bestellen

Wij kijken er echt naar uit om met deze heel bijzondere club te beginnen.

The Pindrum Club 2018-2019 – only available at De Handwerk Boetiek

We are incredibly excited and proud that we can announce our latest, exclusive club. From September 2018 on, we will start with the Pindrum Club 2018-2019. Every three months you will receive a package with an exclusive pattern from La D Da, Heartstring Samplery, Plum Street Samplers and Blackbird Designs. The patterns are designed so that you can finish them all like a pindrum. Below you can see my pindrum of the pattern Lovely Letters by La D Da. I stitched my initials and made it into a pindrum.

At the end of this series you have four of the cutest pincushions in your collection. I really like this form of finishing. It is completely different and still usable. Moreover, you will be the proud owner of four exclusive patterns.

What can you expect?
Every quarter you receive a complete kit: the pattern, all materials to stitch the design and the chenille / velveteen you need for the finish, you just add the stuffing and carton yourself. We use a 36 count hand dyed fabric from Weeks Dye Works for all patterns and stitch the designs with hand dyed threads. In addition, the first pattern comes with an extensive tutorial on how to finish your stitched piece as a pindrum.

The packages cost $ 46.00- $ 53.00 each, we are looking into the best way of shipping them to the US (and other countries) and will do our best to keep shipping at a minimum. All international payments will take place through paypal or by using BIC/IBAN codes.

We will start with a design from La D Da in September, followed by a design from Heartstring Samplery in December, followed by Plum Street Samplers in March, and finally Blackbird Designs designs the pattern of June. These patterns are exclusively designed for De Handwerk Boetiek and you can not get them anywhere else.

We have already seen the first two designs and are super enthusiastic.

What should you do?
If you sign up for the club, you will receive the kits in the last week of the month. In December, we will send the kits a little earlier to get them to you before the holidays. You can only register for the entire club, it is not possible to order individual kits. In the first week of the month we mail the costs for the kit and the payment must be received before the 10th of the month. By signing up, you commit yourself a year of pindrums and pay for these four exclusive kits.

You can sign up here:
www.dehandwerkboetiek.nl/bestellen
Or if you have trouble with the form, please email me at info at dehandwerkboetiek.nl (replace spaces and “at” with a @) and make sure to include your full address and email.

We are really looking forward to start with this very special club.