Lammegien Pot merklap/ The Lammegien Pot sampler

(English text below the Dutch text)

In mijn laatste nieuwsbrieffilmje heb je de merklap Lammegien Pot kunnen zien. Ik ben een beetje verliefd op deze lap. Allereerst omdat het een Drentse merklap is, en dit is de eerste merklap uit Drenthe die ik ooit heb gezien. Zoveel als er bekend is over Groningse of Friese merklappen, zo weinig heb ik kunnen vinden over Drentse merklappen. Daarnaast vind ik het een heel charmante merklap, er staan allerlei motieven op die voor een Drentse merklap wel bijzonder zijn. Zo zie je links- en rechtsboven twee grote motten (of vlinders). En Lammegien heeft een groot schip geborduurd, terwijl Drente toch niet echt bekend staat om haar waterwegen. Verder is de merklap niet geometrisch ingedeeld, wat je wel vaak bij Groningse merklappen ziet. Al met al een heel bijzondere merklap.

 

 

 

 

Vorig jaar augustus heeft Jacob een bijzondere dag hier in Roden verzorgd en ons kennis laten maken met Lammegien. Ze is geboren op 3 oktober 1839 in Smilde, niet ver van Roden. Jacob heeft nog meer informatie over haar leven verzameld en dat kun je lezen in het patroon. De originele merklap is geborduurd met wol op grover linnen, ik denk iets van 10 draden/cm. En hoewel ik de achterkant niet heb laten zien, kan ik wel zeggen dat Lammegien niet ee heel nette borduurster was.

Garens en stof

 

Je kunt nu deze geweldige merklap alvast bestellen en kiezen uit een pakket met DMC garen zoals op het patroon staat of ga voor de zijden garens die wij hebben uitgezocht op basis van de DMC kleuren. Bij de DMC zijn we uitgegaan van borduren met 2 draadjes garen over 2 stofdraden en bij de zijde van 1 draadje zijde over 2 stofdraden.

 

 

 

 

 

 

Voor de stof hebben we gekozen voor Vintage Country Mocha, een kleur linnen die beschikbaar is in diverse draden/cm en qua kleur heel dicht bij de originele stof komt. Je kunt in het opmerkingenveld aangeven hoeveel draads stof je bij je pakket wilt hebben.

Je kunt kiezen uit de volgende stoffen:

Belfast linnen 12,6dr/cm

Edinburg linnen 14dr/cm

Newcastle linnen 16dr/cm

 

Prijs

Het pakket met DMC garen en stof naar keuze kost incl. verzending € 53,95.

Het pakket met Soie d’Alger zijden garens en stof naar keuze kost incl. verzending 77,95.

NB: de prijzen zijn voor verzending binnen Nederland. Voor internationale verzendingen informeren we je over de kosten.

 

Extra aanbieding

Let op we hebben nog een extra aanbieding.  Als je het pakket vóór 4 september besteld, krijg je er deze borduurringbling t.w.v. € 7,95 gratis bij!

 

 

 

 

 

 

 

Eind augustus zijn onze leveranciers weer terug van vakantie en kunnen we alle materialen bestellen. We verwachten dat we rond half september de pakketten kunnen gaan versturen. Dan ontvang je ook een mail met alle betaalinformatie.

Wij kijken er naar uit om deze merklap met jou te gaan borduren en hopen dat jij net zo enthousiast bent.

 

English text

In my last newsletter film you could see the sampler Lammegien Pot. I’m in love with this sampler. First of all because it is a sampler from Drenthe, the region where I live and this is the first sampler from my region that I have ever seen. As much as is known about Groningen or Frisian samplers, I have been able to find so little about samplers from Drenthe.

 

 

 

 

In addition, I think it is a very charming sampler, there are all kinds of motifs on it that are special for a Drenthe sampler. For example, you can see two large moths (or butterflies) on the top left and right. And Lammegien has stitched a large ship, while Drente is not really known for its waterways. Furthermore, the sampler is not symmetrical, which you often see with Groningen samplers. All in all, a very special sampler.

Last August, Jacob took care of a special day here in Roden and introduced us to Lammegien. She was born on October 3, 1839 in Smilde, not far from Roden. Jacob has gathered even more information about her life and you can read that in the pattern. The original sampler is embroidered with wool on coarser linen, I think something like 10 threads/cm. And although I didn’t show the back, I can say that Lammegien was not a very neat stitcher.

 

Fabric and threads

You can now order this great sampler and choose from a kit with DMC threads as stated on the pattern or go for the silk Soie d’Alger threads that we have selected based on the DMC colors.

 

 

 

 

 

 

As for the DMC, we assume you will stitch with 2 threads of DMC over 2 fabric threads and for the Soie d’Alger silk that you will stitch with 1 thread over 2 fabric threads.

We have chosen Vintage Country Mocha for the linen to stitch this sampler on. It is a color of linen that is available in various counts and comes very close in color to the original fabric. You can add the fabric of your choice in the comment field of the order form.

For the fabric, you can choose from:

Belfast linen 32 count

Edinburg linen 36 count

Newcastle linen 40 count

 

Costs

The kit with DMC threads and fabric of your choice costs € 49 euro.

The kit with Soie d’Alger silk threads and fabric of your choice costs € 73 euro.

For international shipments, we will inform you about the shipping costs.

You can indicate in the comment field which fabric you want with your package.

 

Extra offer

Now, we have a special offer! If you order the package before September 4th, you will receive this thread ring bling worth € 7.95 for free!

 

 

 

 

 

 

 

At the end of August, our suppliers are back from vacation and we can order all materials. We expect to be able to send the packages around mid-September. Then you will also receive an email with all payment information.

We are really looking forward to start stitching this sampler with you and hope you are equally excited about this kit.